Vanliga frågor

 

 

 

 

 

 

 

Fler bidrag från samma lag?

Det är inget problem.

Får produkten deltagit i annan tävling och därefter i matverk?

Det är inget något hinder. Med produkten ska vara ett resultat av lagets samarbete.

Hantverk eller industri?

Produkter får delta oavsett vilken metod som används vid framställning. Framställning skall ske professionellt och följa gällande lagar och förordningar.

Deltagande företags storlek?

Det finns ingen övre eller under gräns för deltagande företags storlek.

Vilka ska/får vara med i laget

Det ska alltid ingå minst en yrkesverksam råvaruproducent i laget.

Nytt för 2018: Du kan tävla själv eller bilda ett lag. Ett lag består av personer från olika företag eller verksamheter. Lag tilldelas extra poäng vilka adderas till slutpoängen.

En möjlig extra lagmedlem kan en yrkesverksam formgivare, förpackningsdesigner eller kommunikatör. Laget består av max tre medlemmar.

Vad är råvara och råvaruproducent?

Med råvaruproducent avser vi personer som odlar, föder upp, plockar, fiskar och med råvara de oförädlade produkter som blir resultatet av tidigare nämnda aktiviteterna.

Exempel: En mjölkbonde är råvaruproducent av mjölk och kött. Arla är förädlare av mjölkråvara och inte råvaruproducent till grädden i en glass. Arla kan delta i ett lag som förädlade av råvaran mjölk.

Råvarans ursprung?

Råvaran i tävlande produkt SKALL vara producerad av den råvaruproducenten som ingår i laget. Råvaran producerad/har sitt ursprung i landskapet.

Får drycker med alkohol delta?

Drycker med eller utan alkohol får delta i Matverk förutsätt att de är förädlade.

Om produkten redan finns på marknaden?

Grundinställningen är att det inte är önskvärt. Tävlingsledningen i respektive deltävling kommer ta beslut utifrån följande.

Ej tillåtet:

a. Produkten finns till försäljning hos grossist eller på flera försäljningsställen

b. Produkten finns redan på marknaden med råvara från annan producent än den tävlande.

Tillåtet:

c. Produkten finns till provförsäljning i enskild butik/försäljningsställe/restaurang från 1 januari tävlingsåret.

d. Det ska på ett trovärdigt sätt kunna visas av tävlande lag att produkten är ett resultat av tävlingen Matverk

Jag har redan en produkt som jag vill delta med

Om produkten är framtagen i ett samarbete mellan lagets medlemmar så är det inget hinder.

Bedöms mervärden?

Mervärden som kommer beaktas vid bedömning av produkten är:

  • Miljöcertifierad råvara: Detta mervärde kommer att vägas in under kriteriet ”marknadspotential”
  • Den färdiga produkten kan miljöcertifieras: se ovan
  • Få tillsatser: Detta mervärde kommer att vägas in under kriteriet ”teknik”

Vem är råvaruproducent av vilda bär och annan viltväxande?

Det är den som plockar. När det gäller vilda bär kan inköpare klassas som ”råvaruproducent” om bärens ursprung kan härledas till aktuellt landskap.

Lämnas produkterna in anonymt vid tävlingstillfället?

Hur produkterna presenteras för juryn kommer skilja sig mellan tävlingarna. Det kommer vara anonym inlämning eller så kommer ni att få möjlighet att presentera er produkt vid inlämning. Det gäller då följande frågor:

  • Hur är produkten tänkt att användas?
  • Vilken är produktens kunder?
  • Regional särprägel?
  • Mervärden?

Er tävlingsledning ger närmare information vad som är aktuellt vid er landskapstävling

Vad vinner man?

Det skiljer sig mellan de olika landskaptävlingarna. Gemensamt för alla är att eventuella priser ska öka produktens möjlighet att framgångsrikt introduceras på marknaden.

Vinnande lag blir alltid bjudna att delta vid Forum Nyköping. Två dagar matprat, galamiddag och priscermoni.

Kan jag tävla även om mitt landskap inte deltar?

Om ni är flera i landskapet som vill tävla så kan vi hjälpa till med att genomföra en regiontävling. Kontakta oss på Gastronomiska samtal.

Riksfinalen – hur går det till?

I mitten av januari sammanträder riksfinalens jury. Hälften av juryns medlemmar bedömer ätupplevelse och teknik. Den andra halvan av juryn bedömer marknadspotential, innovation och regional koppling. Resultatet sammanställs och endast juryns ordförande och tävlingsledaren får kännedom om slutresultatet. Vid Forum Nyköping i slutet av januari tillkännager vi vilka som är pristagare och vilka som blir tilldelade hedersutmärkelser.

. . .

Fler frågor? Kontakta oss per epost.