Tävlingsledare

Vi är så glada att ni vill vara en del av vårt nationella innovationsnätverk! När ni använder Matverk får ni ett redskap som är speciellt utarbetat för att få fram nya spännande produkter. Det är också ett utmärkt redskap för att skapa kreativa samtal mellan verksamma i matbranschen.

Redan idag har vi sett flera hundra nya produkter skapas genom Matverk, men det är bara början. Matverk är Sveriges största produkttävling och svensk matbransch erbjuds en fantastisk potential för utveckling. Det är bara att hugga för sig!

Vårt mål är att Matverk ska vara etablerat i varje landskap och vara ett viktig redskap för regionens ambitioner att göra maten till en viktig och hållbar tillväxtmotor. I varje landskap ska det också finnas en organisation som driver och utvecklar Matverk.

Här nedan hittar du dokument som de tävlande har hjälp av i den kreativa processen. Du hittar också viktig information om hur tävlingen ska genomföras och vilka regler som gäller. Alla tävlande, oavsett i vilket landskap deltävlingen avgörs, ska garanteras en likartad bedömning i kampen om en plats i riksfinalen.

TÄVLINGSREGLER (FORMALIA)

Det är viktigt att du tillsammans med övriga i tävlingsledningen läser detta noggrant. Alla deltävlingar har att följa reglerna.

• Tävlingsregler

JURYNS BEDÖMNINGSUNDERLAG

Säkerställ att jurymedlemmarna är klara över hur de ska bedöma produkterna. Av erfarenhet vet vi att bedömningen av produktens marknadspotential kan vara klurig och den kräver lite extra förberedelse. Ge juryn tid att läsa och bedöma marknadsmaterialet.

Protokoll (för juryn och tävlingsledning)

Protokoll för varje jurymedlem

Sammanställning av juryns samlade poäng

Kontakta Gastronomiska Samtal så sänder vi en Excel-fil som underlättar poängsammanställning.

GODA RÅD OCH STÖD

Vi har sammanställt erfarenheter från några arrangörer i vårt nätverk. Hur genomförs tävlingen på bästa sätt och hur kan man arbeta för att få ut så många produkter som möjligt på marknaden.

Vägen till ett större regionalt skafferi

VANLIGA FRÅGOR

Gå till Vanliga frågor

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Logo (2019) – årets logotyp!

Logo (2018)

Logo (2017)

Logo (utan årtal)

Matverkssuperhjälte (beskuren, liggande)

Matverkssuperhjälte (helfigur, kvadratisk)